Imâm Ibn Bâz om Manhadj-ul-Muwâzanah

Källa: Aqwâl ´Ulamâ’-is-Sunnah fî Manhadj-il-Muwâzanah
Samanfört av: Maktabah al-Furqân, Förenade arabemiraterna
publicerad
01.12.2007

Imâm och ´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin Bâz (rahimahullâh) ställdes
följande fråga:

Ӏr det enligt Ahl-us-Sunnahs
metodik obligatoriskt att nämna Ahl-ul-Bid´ahs goda sidor då man
kritiserar dem och deras böcker? Eller skall man enbart nämna deras dåliga
sidor?”

Han (rahimahullâh) svarade:

”När de lärda kritiserar dem
som har gjort fel, är det för att varna och klargöra de fel som de fallit
i, för att varna för dem. Syftet är att varna för deras fel; Djahmiyyah,
Mu´tazilah, Râfidhah och deras jämlikar. Om det då blir nödvändigt
att nämna deras goda sidor, gör man det. Exempel på det är att en
person frågar om det de har rätt i och det de är ense med Ahl-us-Sunnah
om. Om den frågade har kunskap om det, klargör han det, men det
största och viktigaste syftet är att visa vilka fel de har för att den
som ställer frågan skall vara på sin vakt och inte tendera
till dem.”

Fråga: Det förekommer folk
som säger att det är obligatoriskt att man håller sig till jämställdhetsteorin
(Muwâzanah) när man varnar för Mubtadi´ah. De anser att man skall nämna
hans goda sidor på samma sätt som man nämner hans dåliga för
att inte förtrycka honom.

Svar: Nej, det måste man
inte alls göra. Det måste man inte alls göra. Om du läser Ahl-us-Sunnahs
böcker, finner du att syftet med dem är varning. Läs al-Bukhârîs böcker
som ”Khalq Af´âl-il-´Ibâd” och ”Kitâb-ul-Adab” i ”as-Sahîh”, ´Abdullâh
bin Ahmads ”Kitâb-us-Sunnah”, Ibn Khuzaymahs ”Kitâb-ut-Tawhîd”, ”Radd
´Uthmân bin Sa´îd ad-Dârimî ´alâ Bishr al-Marîsî” och liknande verk. Syftet
med dessa böcker är att varna för deras fel, inte att räkna upp deras
goda sidor. Syftet är att varna för felen. En persons goda sidor är värdelösa
om han är Kâfir, det vill säga om hans Bid´ah tar ut honom ur Islâm. Syftet
är alltså att klargöra felen och misstagen som är obligatoriska
att varna för. [1]  


[1] Lektion i Tâ’if, sommaren 1413.