Ibn Bâz om Isbâl

Fråga: Vad är domen för att ha kläder under anklarna oavsett om det sker utav arrogans eller inte?

Svar: Det är förbjudet för männen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Det av höftskynket (Izâr) som är under anklarna är i elden.”1

Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Allâh kommer inte att tala med tre personer på Domedagen och inte heller kommer Han att titta på dem eller rena dem och dem väntar ett pinsamt straff: personen som hade för långt höftskynke…”2

Dessa två hadîther och liknande omfattar all form av Isbâl, oavsett om den sker utav arrogans eller inte. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) obegränsade sitt tal. Däremot är Isbâl utav arrogans en ännu allvarligare synd vars hot är ännu värre. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

“På Domedagen kommer Allâh inte att titta på personen som drar på sitt klädesplagg.”3

Det är inte tillåtet att tro att detta endast gäller om det sker utav arrogans, ty sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inskränkte inte sina ord i nästa hadîth, nämligen:

“Håll dig borta från Isbâl! Det hör till arrogans.”4

Sålunda lät han all form av Isbâl höra till arrogans. Oftast brukar det vara så. Och om man inte har det utav arrogans, så kommer det att leda till det. Medlen har ju trots allt samma dom som målen. Dessutom är det slöseri och kläderna utsätts även för orenheter och smuts. Till följd därav är det bekräftat att ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade till ynglingen som släpade sina kläder mot marken:

“Lyft på dina kläder. Det är frommare gentemot din Herre och renare för dina kläder.”

Vad berör hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord till Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh): “Du hör inte till dem som gör det utav arrogans.” efter att Abû Bakr hade sagt: “Allâhs sändebud! Mitt höftskynke glider ned utan att jag avser det.” så betyder det att det inte anses vara Isbâl om man tar upp kläderna efter att de har glidit ned oavsiktligt. Denna person är självfallet ursäktad.

Men vad gäller personen som avsiktligt har kläderna under anklarna, oavsett om det är rock, byxor, höftskynke eller skjorta, faller han under det omnämnda hotet och är inte ursäktad.

1 al-Bukhârî (5787).

2  Muslim (106).

3 al-Bukhârî (5783) och Muslim (2058).

4 Abû Dâwûd (4084) och Ahmad (5/36). Imâm al-Albânî (rahimahullâh) sade:”Autentisk.” (Sahîh Abî Dâwûd (2/516))