Ibn Bâz om demonstrationer

Ett gott tillvägagångssätt hör till de väldigaste anledningarna till att sanningen accepteras, medan ett dåligt och våldsamt sådant hör till de farligaste anledningarna till att sanningen avslås eller att orättvisa, förtryck och fientlighet blossar upp. Till denna kategori hör demonstrationer. De är  anledningar till att de som kallar till islam utsätts för en enorm ondska.

Fackeltåg på gatorna med slogan och liknande är inget sätt att uppnå välfärd eller kall på. Det korrekta sättet är besök och samtal på ett fint och bra sätt. Makthavarna, prinsarna och stamhövdingarna skall rådas på detta sätt, inte med våld och demonstrationer. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vistades i Makkah som profet i tretton år utan att använda sig utav demonstrationer eller fackeltåg. Inte heller hotade han människorna med att ödelägga deras egendomar och avrätta dem.

Det råder inga tvivel om att detta sätt skadar kallet och dem som står för kallarna. Detta sätt hindrar kallet från att spridas och får ledarna att vända sig mot dem och motarbeta dem på alla möjliga sätt.

Dessa människor vill gott, men uppnår rena motsatsen.

Därför skall en som kallar till islam hålla sig till sändebudens och deras anhängares sätt i kallet, även om det tar lång tid, i stället för att utföra handlingar som skadar och kväver kallet.