Ibn ´Uthaymîn om demonstrationer

Publicerad: 2011-03-28
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Referens: al-Djawâb al-Abhar, sid. 75

 

Fråga: Anses demonstrationer vara ett föreskrivet sätt att kalla på?

Svar: Demonstrationer är en ny angelägenhet som var okänd på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares (radhiya Allâhu ´anhum) tid. I dessa demonstrationer förekommer röra och kaos som gör det till en förbjuden handling. Däri förekommer krossade fönsterrutor och dörrar. Tillika beblandas män med kvinnor och unga med gamla och andra frågor som består av fördärv och synder.

Beträffande att sätta press på regeringarna, räcker en tillrättavisning från Allâhs (ta´âlâ) skrift eller Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah – och detta är det bästa en muslim kan konfronteras med.

Är regeringen däremot otrogen, kommer de inte att bry sig om dessa demonstranter.

Därför anser vi dessa demonstrationer vara felaktiga.

Angående det de kallar för ”fredliga demonstrationer”, är de kanske endast fredliga i början eller första gången. Därefter börjar sabotagen och  förstörelserna.

Jag råder ungdomarna att följa Salafs väg, för sannerligen berömde Allâh Muhâdjirûn, Ansâr och dem som följde dem.