Imam i Rukû´ inväntar bedjande

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/367-368)

525 – Jag frågade min fader om imamen som befinner sig i Rukû´ och hör fotsteg bakom sig; ska han invänta dem genom att förlänga Rukû´ eller resa sig från Rukû´? Han svarade:

Han ska invänta dem om det inte besvärar de bedjande bakom honom. Om det skulle bli utdraget, reser han sig upp.”