Imam i moskén betyder inte att han är berättigad till Fatâwâ

Fråga: Har imamen i moskén rätt till utslag om han inte är berättigad till det? Imamerna i moskéerna prövas av de många frågorna som människorna ställer dem.

Svar: Imamen i moskén har inte utsetts till en Muftî som ger utslag. Han har bara utsetts till en imam. Han skall inte ge sig in i något som han inte har rätt till. Han skall alltså inte ge utslag. Han skall referera till de lärda, kommittén för utslag, Dâr-ul-Iftâ’, och dem som är kända för att ha kunskap. Allâh har inte förpliktigat dem att svara på deras frågor. Betyder det att han är berättigad till utslag bara för att han har blivit imam? Nej.