Imam i moské tillåter innovativ Tawassul

Publicerad: 2004-06-26
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Muntaqâ (1/90-91)

Fråga: Får man be bakom en person som tillåter Tawassul via rättfärdiga människor?

Svar: Att en person skall vara imam fordrar att han är en god muslim sett till religion och uppförande. Han måste vara ett gott föredöme genom att hålla sig till Sunnah och undvika innovationer, avguderi och allt vad det innebär. Det är alltså inte giltigt att be bakom en person som gör Tawassul vid rättfärdiga personer, helgon eller döda såsom gravdyrkarna gör i dag. Samma dom gäller om han tillåter handlingen.

Personen har en skadad dogm. Om Tawassul vid rättfärdiga personer innebär att man åkallar dem i nödsituationer så att de avvärjer ont, tillber dem och ber dem om skydd, är personen avgudadyrkare. Han har gjort sig skyldig till större avguderi och lämnat islam. Han är inte muslim, än mindre lämplig imam i moskén.

Enligt vissa lärde är det inte ens giltigt att be bakom en syndig muslim. Vad gäller då om imamen är innovatör och har fel dogm? Det är än värre om han gör Tawassul vid döda människor och ber dem om saker och ting. En sådan person är avgudadyrkare som praktiserar större avguderi. Hans egen bön är ogiltig och samma sak gäller den som ber bakom honom till dess att han ångrar sig inför Allâh och återvänder till Tawhîd och uppriktig dyrkan.