Imam i bön väntar in folk

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/177)

Enligt de lärde är det tillåtet för imamen att dra ut på bönen i väntan på att någon annan ska sluta sig till den. Det vill säga att om imamen är i Rukû´ och hör att en person stiger in i moskén, får imamen lov att dra ut på Rukû´ för att denne ska hinna med den Rak´ah. Dock säger de lärde att denna väntan ska inte besvära de andra ledda som redan befinner sig bakom honom. I så fall ska han inte vänta in honom. De som redan ber med dig ska prioriteras framför den som kommer senare. Denna detaljering är korrekt, nämligen att imamen bör dra ut på bönen för att vänta in en sen person förutsatt att väntan inte besvärar de bedjande bakom honom.