Imam hinner lyfta på huvudet från Rukû´

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/373)

536 – Jag läste för min fader:

Vad gäller den som gör Takbîr med imamen om denne går ned i Rukû´ och hinner lyfta huvudet från Rukû´ innan den förstnämnde hinner gå ned i Rukû´?”

Han svarade:

Han ska inte räkna med den Rak´ah; han får ta om den.”