Imam gör Taslîm tyst

Fråga: Jag var imam och bad med en eller två individer. Lågmält gjorde jag Taslîm varefter jag kom på att jag var imam och att de bedjande inte hörde min Taslîm. Borde jag ha gjort om Taslîm högt?

Svar: Om imamen gör Taslîm så lågmält att de bedjande inte kan höra honom, gör han inte Taslîm ånyo. Men när han därefter ber om förlåtelse och går därifrån vet folket att han är klar.

Detsamma gäller om han som imam råkar läsa al-Fâtihah tyst och sedan kommer ihåg det; han skall fullända läsningen högt och inte ta igen hela al-Fâtihah. Visserligen säger vissa lärda att han visst skall läsa om al-Fâtihah högt eftersom det är en repetition av Sunnah och inget meningslöst och man är ju befalld att läsa enligt Sunnah. Dock är den första åsikten säkrast. Istället skall han inleda högläsningen när han erinras.