Imam delar ut as-Suwaydâns kassettband

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/377-378)

Fråga: En imam i en moské lär folk Qur’ân-läsning och delar ut Târiq as-Suwaydâns kassettband. Bröder har rått honom. Vad råder ni honom och hans jämlikar och hur ska vi förhålla oss till honom?

Svar: Den imamen är ålagd att frukta Allâh och veta att Allâh är medveten om vad han gör. Han ska dra nytta av de lärdes råd och tillämpa Salafs metodik med sådana människor. Târiq as-Suwaydân är varken lärd eller historiker. Han behandlar sakfrågor ignorant, stödjer Shî´ah och inte bara förnedrar Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik utan också Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Han ska varna både för honom och för hans kassettband. De gör större skada än nytta. Om de vill lära sig historia får de referera till historiska referenser. Om de vill lära sig dogm får de referera till dogmatiska referenser och dess anhängare. Skulle han välja att följa sin drift så ska Ahl-us-Sunnah varna för honom. Antingen ångrar han sig, kungör sin ånger och slutar med sin ondska eller också får Ahl-us-Sunnah behandla honom som de behandlar Ahl-ul-Bid´a.