Imam ber Maghrib två Raka´ât

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (885)

Fråga: Efter att vi hade bett Maghrib insåg jag att vi bad bara två Raka´ât. Ska man be om bönen eller bara en extra Rak´ah?

Svar: Den som kommer på det måste be om bönen. Men om avbräcket är kort räcker det att man ber en till Rak´ah och avslutar med två Sudjûd på grund av glömska. Samma sak hände på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid just i samband med Maghrib. Han gjorde då som angivet.