Imâm al-Qurtubî och väderprognoser

Författare: Imâm
Muhammad bin Ahmad al-Qurtubî
Källa: al-Djâmi´ li Ahkâm-il-Qur’ân (7/6)
Dâr Ihy⒠at-Turâth al-´Arabî, 1422/2001
Fotnot: darulhadith.com
publicerad
05.03.2008

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

وَعِندَهُ
مَفَاتِحُ الْغَيْبِ
لاَ يَعْلَمُهَا
إِلاَّ هُوَ

”Han har nycklarna
till det dolda; ingen känner till dessa [ting] utom Han.” [1]

Den som övertygat säger att det
kommer att regna i morgon är otrogen (Kâfir), oavsett om han gör det utav
tecken eller inte. Likaså är den som säger sig veta vad en kvinna
bär på i sin mage otrogen.

Skulle personen däremot inte
säga det övertygat, utan i stället peka på att Allâh låter
regnet falla när en viss himlakropp befinner sig i en viss bana och att
denna himlakropp är anledningen till att regnet faller utmed Hans kraft
och föregående kunskap, anses man inte vara otrogen. Å andra
sidan rekommenderas man att inte tala om dessa frågor, eftersom
liknande tal liknar de otrognas. Dessutom är denna typ av tal okunnighet
om Hans precisa vishet, ty Han låter regnet falla när Han vill;
ibland på grund av en himlakropp och ibland inte. Profeten (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Några av Mina tjänare
vaknade som troende på Mig och förnekare av himlakroppar.”

Ibn-ul-´Arabî sade:

”Detsamma gäller läkaren som
säger att om kvinnans högra bröstvårta är mörk, blir barnet en pojke,
och om den vänstra bröstvårtan är mörk, blir barnet en flicka, och
om kvinnan finner att högra delen av magen väger tyngre, blir barnet en
pojke, och om vänstra delen väger tyngre, blir barnet en flicka. Den som
hävdar detta för att det brukar bli så och inte för att det måste
bli så, anses varken vara otrogen eller en syndare.” [2]


[1] 6:59.

[2] Ahkâm-ul-Qur’ân (2/193).