Imâm al-Layth bin Sa´d

Publicerad: 2007-11-19
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubal⒠(8/136-164)
Förkortning: Darulhadith.com

 

Han är Ibn ´Abdir-Rahmân. Imâm, Hâfidh, Shaykh-ul-Islâm och Egyptens ´Âlim. Han är Abûl-Hârith al-Fahmî, betjänt till Khâlid bin Thâbit bin Dhâ´in.

Hans familj säger att de är perser från Asbahân och det förekommer inga som helst motsättningar mellan
dessa två uttalanden.

Han är född i Qarqashandah i södra Egypten.

al-Layth (rahimahullâh) var Egyptens Faqîh, Muhaddith och präktige ledare, som man skröt med att komma från samma land som. Egyptens ledare, domare, ministrar och de som var under dem hänvisade alltid till hans åsikt och förslag. al-Mansûr ville t.o.m. göra honom till sin ställföreträdare, men han ursäktade sig och tackade nej.

Sa´îd bin Abî Maryam sade: ”Jag hörde al-Layth bin Sa´d säga:

”Jag är nu 80 år gammal och jag har aldrig debatterat med en person som följer driften.””

Jag säger: På al-Layths, Mâliks och al-Awzâ´îs tid var Ahl-ul-Ahw⒠wal-Bid´a svaga medan Sunnahn var stark och mäktig. Men på Ahmad bin Hanbals, Ishâqs och Abû ´Ubayds tid började Bid´a komma fram och Imâmerna sattes på prov. Då lyfte Ahl-ul-Ahw⒠på sina huvuden och de hade länderna med sig. De lärda blev då i behov av att debattera med dem med Qur’ânen och Sunnahn. Därefter ökade de i antal. Likaså argumenterade de lärda mot dem med hjälp av intellektet. Debatterna blev allt längre och meningsskiljaktigheterna blev allt allvarligare och nya tvivelaktigheter kom fram – vi ber Allâh om förlåtelse.

Ibn Bukayr sade: ”Jag hörde al-Layth säga:

”Året 113 var jag i Makkah och hörde [hadîth] från az-Zuhrî. Jag var då 20 år gammal.””

´Îsâ bin Zughbah sade: ”Jag hörde al-Layth säga:

”Vårt ursprung härstammar från Asbahân.””

Yahyâ bin Bukayr sade: ”En som hörde al-Layth sade att han hade hört honom säga:

”Jag kom in till Nâfi´ och han frågade var jag kom ifrån. Jag sade: ”Egypten.” Då sade han: ”Från vem?” Jag sade: ”Från Qays.” Han sade: Hur gammal är du?” Jag svarade: ”20 år.” Då sade han: ”Men du har en 40-årings skägg.””

al-Layth sade:

”Abû Dja´far sade till mig: ”Vill du ha makten över Egypten?” Jag sade då: ”Du Troendes ledare, jag är för svag för det. Jag själv är en betjänt.” Då sade han: ”Du är inte svag med mig, men det är din avsikt att arbeta för mig som är svag.””

Yahyâ bin Bukayr sade: ”Shurahabîl bin Djamîl sade:

”Jag upplevde makthavaren Hishâms dagar och dess människor. al-Layth bin Sa´d var då bara en yngling. På den tiden var ´Ubaydullâh bin Abî Dja´far, Dja´far bin Rabî´ah, al-Hârith bin Yazîd, Yazîd bin Abî Habîb och Ibn Hubayrah i Egypten. De kände alla till al-Layths förträfflighet, gudfruktighet, och goda Islâm trots hans unga ålder.”” Därefter sade Ibn Bukayr:

”Jag har aldrig sett någon som al-Layth.”

Yahyâ bin Bukayr sade:

”Jag har inte sett någon som är så fullkomlig som al-Layth.”

Ibn Wahb sade:

”Hade det inte varit för Mâlik och al-Layth, skulle människorna farit vilse.”

Ibn Wahb sade:

”Hade det inte varit för Mâlik och al-Layth, skulle jag ha gått under. Jag brukade tro att man skall handla enligt allt som tillskrivs profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

´Uthmân bin Sâlih sade:

”Egyptierna brukade nedvärdera ´Uthmân fram tills att al-Layth dök upp bland dem. Då började han tala om hans förträffligheter vilket fick dem att upphöra. Likaså brukade invånarna i Hims nedvärdera ´Alî fram tills att Ismâ´îl bin ´Ayyâsh dök upp bland dem. Han började tala om ´Alîs förträffligheter och det fick dem att upphöra.”

Harmalah sade:

”Varje år brukade al-Layth skicka 100 dinarer till Mâlik. En gång skrev Mâlik till honom: ”Jag har en skuld.” Då skickade al-Layth 500 dinarer till honom.”

En kvinna kom till al-Layth och sade:

”Abûl-Hârith, jag har en sjuk son som behöver honung.” Han sade då [till en ung pojke]: ”Gosse, ge henne en Mirt honung.”

En Mirt motsvarar 120 liter.

´Abdullâh bin Sâlih sade:

Jag var med al-Layth i 20 år och han åt alltid lunch och middag med andra människor. Han brukade alltid äta kött, men blev alltid sjuk av det.”

Qutaybah sade:

”Vi gav oss ut på en resa med al-Layth till Alexandria [al-Iskandariyyah] och han hade tre båtar med sig. I en båt fanns hans kök, i en annan hans familj och i en tredje hans gäster. När det var tid för bön, gick han på land vid stranden och förrättade den.”

al-Layth sade:

”Jag var i al-Madînah med pilgrimerna och det fanns mycket sopor där. Jag hade på mig mina läderstrumpor. När jag väl kom fram till moskédörren, tog jag av dem och gick in. Då sade Yahyâ bin Sa´îd al-Qattân: ”Gör inte så där. Du är en Imâm man har ögonen på.” Han menade läderstrumporna.”

al-Fadhl bin Ziyâd sade:

”al-Layth har mycket kunskap och autentiska hadîther.”

al-´Al⒠bin Kathîr sade:

”al-Layth bin Sa´d är vår mästare, Imâm och ´Âlim.”

Yahyâ bin Bukayr och Sa´îd bin Abî Maryam sade:

”al-Layth avled den femtonde Sha´bân 175.”

Yahyâ sade:

”Det var en fredag. Mûsâ bin ´Îsâ bad Djânazah för honom.”

Sa´îd sade:

”Han dog natten till fredagen.”

Khâlid bin ´Abdis-Salâm as-Sadfî sade:

”Jag bevittnade al-Layth bin Sa´ds begravning tillsammans med min fader. Jag har aldrig sett så mycket människor på en begravning förr. Alla människor var sorgsna och alla tröstade varandra gråtandes. Jag sade: ”Far, det verkar som om alla är släkt med den begravde.” Han sade: ”Käre son, du kommer aldrig någonsin se någon som honom mer.””

al-Walîd bin Muslim sade:

”Jag frågade Mâlik, ath-Thawrî, al-Layth och al-Awzâ´î om underrättelserna som handlar om Egenskaperna
och de sade alla: ”Låt dem passera som de har nämnts.””

Härmed upphör al-Layths (rahimahullâh) kortfattade biografi och lov och pris tillkommer Allâh allena.