Imâm al-Layth bin Sa´d

Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubal⒠(8/136-164)
Förkortning: Maktabah Dâr-ul-Hadîth.Com
publicerad
19.11.2007

Han är Ibn ´Abdir-Rahmân. Imâm, Hâfidh, Shaykh-ul-Islâm och
Egyptens ´Âlim. Han är Abûl-Hârith al-Fahmî, betjänt till Khâlid
bin Thâbit bin Dhâ´in.

Hans familj säger att de är perser
från Asbahân och det förekommer inga som helst motsättningar mellan
dessa två uttalanden.

Han är född i Qarqashandah i
södra Egypten.

al-Layth (rahimahullâh) var Egyptens
Faqîh, Muhaddith och präktige ledare, som man skröt med att komma från
samma land som. Egyptens ledare, domare, ministrar och de som var under
dem hänvisade alltid till hans åsikt och förslag. al-Mansûr
ville t.o.m. göra honom till sin ställföreträdare, men han ursäktade sig
och tackade nej.

Sa´îd bin Abî Maryam sade: ”Jag
hörde al-Layth bin Sa´d säga:

”Jag är nu 80 år gammal
och jag har aldrig debatterat med en person som följer driften.””

Jag säger: På al-Layths,
Mâliks och al-Awzâ´îs tid var Ahl-ul-Ahw⒠wal-Bid´a svaga medan Sunnahn
var stark och mäktig. Men på Ahmad bin Hanbals, Ishâqs och Abû
´Ubayds tid började Bid´a komma fram och Imâmerna sattes på prov.
Då lyfte Ahl-ul-Ahw⒠på sina huvuden och de hade länderna
med sig. De lärda blev då i behov av att debattera med dem med Qur’ânen
och Sunnahn. Därefter ökade de i antal. Likaså argumenterade de
lärda mot dem med hjälp av intellektet. Debatterna blev allt längre och
meningsskiljaktigheterna blev allt allvarligare och nya tvivelaktigheter
kom fram – vi ber Allâh om förlåtelse.

Ibn Bukayr sade: ”Jag hörde al-Layth
säga:

Ӂret 113 var jag i Makkah
och hörde [hadîth] från az-Zuhrî. Jag var då 20 år gammal.””

´Îsâ bin Zughbah sade: ”Jag hörde
al-Layth säga:

”Vårt ursprung härstammar
från Asbahân.””

Yahyâ bin Bukayr sade: ”En som
hörde al-Layth sade att han hade hört honom säga:

”Jag kom in till Nâfi´ och han
frågade var jag kom ifrån. Jag sade: ”Egypten.” Då sade
han: ”Från vem?” Jag sade: ”Från Qays.” Han sade: Hur gammal
är du?” Jag svarade: ”20 år.” Då sade han: ”Men du har en
40-årings skägg.””

al-Layth sade:

”Abû Dja´far sade till
mig: ”Vill du ha makten över Egypten?” Jag sade då: ”Du Troendes
ledare, jag är för svag för det. Jag själv är en betjänt.” Då sade
han: ”Du är inte svag med mig, men det är din avsikt att arbeta för mig
som är svag.””

Yahyâ bin Bukayr sade: ”Shurahabîl
bin Djamîl sade:

”Jag upplevde makthavaren Hishâms
dagar och dess människor. al-Layth bin Sa´d var då bara en yngling.
På den tiden var ´Ubaydullâh bin Abî Dja´far, Dja´far bin Rabî´ah,
al-Hârith bin Yazîd, Yazîd bin Abî Habîb och Ibn Hubayrah i Egypten. De
kände alla till al-Layths förträfflighet, gudfruktighet, och goda Islâm
trots hans unga ålder.”” Därefter sade Ibn Bukayr:

”Jag har aldrig sett någon
som al-Layth.”

Yahyâ bin Bukayr sade:

”Jag har inte sett någon
som är så fullkomlig som al-Layth.”

Ibn Wahb sade:

”Hade det inte varit för Mâlik
och al-Layth, skulle människorna farit vilse.”

Ibn Wahb sade:

”Hade det inte varit för Mâlik
och al-Layth, skulle jag ha gått under. Jag brukade tro att man
skall handla enligt allt som tillskrivs profeten (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam).”

´Uthmân bin Sâlih sade:

”Egyptierna brukade nedvärdera
´Uthmân fram tills att al-Layth dök upp bland dem. Då började han
tala om hans förträffligheter vilket fick dem att upphöra. Likaså
brukade invånarna i Hims nedvärdera ´Alî fram tills att Ismâ´îl
bin ´Ayyâsh dök upp bland dem. Han började tala om ´Alîs förträffligheter
och det fick dem att upphöra.”

Harmalah sade:

”Varje år brukade al-Layth
skicka 100 dinarer till Mâlik. En gång skrev Mâlik till honom: ”Jag
har en skuld.” Då skickade al-Layth 500 dinarer till honom.”

En kvinna kom till al-Layth och
sade:

”Abûl-Hârith, jag har en
sjuk son som behöver honung.” Han sade då [till en ung pojke]: ”Gosse,
ge henne en Mirt honung.”

En Mirt motsvarar 120 liter.

´Abdullâh bin Sâlih sade:

”Jag var med al-Layth i 20 år
och han åt alltid lunch och middag med andra människor. Han brukade
alltid äta kött, men blev alltid sjuk av det.”

Qutaybah sade:

”Vi gav oss ut på en resa
med al-Layth till Alexandria [al-Iskandariyyah] och han hade tre båtar
med sig. I en båt fanns hans kök, i en annan hans familj och i en
tredje hans gäster. När det var tid för bön, gick han på land vid
stranden och förrättade den.”

al-Layth sade:

”Jag var i al-Madînah med pilgrimerna
och det fanns mycket sopor där. Jag hade på mig mina läderstrumpor.
När jag väl kom fram till moskédörren, tog jag av dem och gick in. Då
sade Yahyâ bin Sa´îd al-Qattân: ”Gör inte så där. Du är en Imâm
man har ögonen på.” Han menade läderstrumporna.”

al-Fadhl bin Ziyâd sade:

”al-Layth har mycket kunskap
och autentiska hadîther.”

al-´Al⒠bin Kathîr sade:

”al-Layth bin Sa´d är vår
mästare, Imâm och ´Âlim.”

Yahyâ bin Bukayr och Sa´îd bin
Abî Maryam sade:

”al-Layth avled den femtonde
Sha´bân 175.”

Yahyâ sade:

”Det var en fredag. Mûsâ
bin ´Îsâ bad Djânazah för honom.”

Sa´îd sade:

”Han dog natten till fredagen.”

Khâlid bin ´Abdis-Salâm as-Sadfî
sade:

”Jag bevittnade al-Layth bin
Sa´ds begravning tillsammans med min fader. Jag har aldrig sett så
mycket människor på en begravning förr. Alla människor var sorgsna
och alla tröstade varandra gråtandes. Jag sade: ”Far, det verkar
som om alla är släkt med den begravde.” Han sade: ”Käre son, du kommer
aldrig någonsin se någon som honom mer.””

al-Walîd bin Muslim sade:

”Jag frågade Mâlik, ath-Thawrî,
al-Layth och al-Awzâ´î om underrättelserna som handlar om Egenskaperna
och de sade alla: ”Låt dem passera som de har nämnts.””

Härmed upphör al-Layths (rahimahullâh)
kortfattade biografi och lov och pris tillkommer Allâh allena.