Imâm al-Albânî om Manhadj-ul-Muwâzanah

Källa: Aqwâl ´Ulamâ’-is-Sunnah fî Manhadj-il-Muwâzanah

Samanfört av: Maktabah al-Furqân, Förenade arabemiraterna

publicerad
01.12.2007

Imâm och ´Allâmah Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (rahimahullâh)
ställdes följande fråga i kassettbandet nr. 80 under serien ”Silsilah
al-Hudâ wan-Nûr”:

”Shaykh, dessa ungdomar har samlat
ihop en massa åsikter. Några av dem är att de säger:

”Den som vill tala om en Mubtadi´
vars Bid´ah är klar och tydlig och för krig mot Sunnah, eller inte befinner
sig i detta tillstånd, utan har bara fallit i några fel, får
endast göra det om han nämner resten av hans goda sidor.”

De kallar detta för ”Jämställdhetsteorin”
mellan goda och dåliga sidor. Vissa människor som har denna åsikt
har skrivit böcker inom detta ämne. Är denna teori oinskränkt och alltid
gällande eller är den inskränkt? Vi hoppas att ni kunde berätta detaljerat
rörande denna fråga – må Allâh välsigna er.

Shaykh al-Albânî svarade:

”Detaljeringen är att säga: Allt
gott ligger i att följa Salaf (företrädarna). Brukade de göra det?”

Fråga: De försöker komma
med bevis till det de säger i några av Imâmernas utlåtanden
då de säger:

”Han var pålitlig i Hadîth,
men en vidrig Râfidhî.”

De försöker hålla sig till
dessa utlåtanden samtidigt som de ignorerar tusentals andra i vilka
det bara står: ”Lögnare, övergiven och vidrig.”

Svar: Det där är Mubtadi´ahs
metodik. När en Hadîth-vetare talar om en person och säger att han har
ett svagt minne, säger han då också att han är Muslim, att
han är en rättfärdig människa eller att man hänvisar till honom i Sharî´ah-baserade
domslut? Allâhu Akbar! Var får de detta ifrån, att man skall
nämna en persons goda sidor då man nämner hans fel? Allâhu Akbar!
Jag svär vid Allâh att detta är en märklig sak.

Fråga: De söker bl a bevis
i adh-Dhahabîs bok ”Siyar A´lâm-in-Nubal⒔. Det är som om de vill säga
att personen i fråga besitter en typ av kunskap som Muslimerna är
i behov av, t ex hadîth.

Svar: Käre vän, det där är artighet
och handlar inte om att förbjuda orätt eller påbjuda rätt. När sändebudet
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säger: ”Den av er som ser ett orätt skall
ändra det med sin hand”, betyder det då att den som förbjudit den
som gör det orätta likaså skall nämna hans goda sidor?

Fråga: Vad som verkligen
är märkligt, är att de säger:

”När vår Herre (´azza wa
djall) förbjöd alkohol, nämnde han även dess fördelar.””

Svar: Allâhu Akbar! Dessa människor
letar efter mindre tydligheter för att så prövningar och för att
misstolka. Subhân Allâh! Jag ser att dessa människor har något vi
inte har.

I kassettbandet ”Man Hâmil Râyah
al-Djarh wat-Ta´dîl fîl-´ Asr al-Hâdhir” sade Shaykh al-Albânî:

”Till de frågor man diskuterar
mycket i dag, hör denna nya Bid´ah vid namnet ”Jämställdhetsteorin” (al-Muwâzanah)
när man skall kritisera personer.

Jag säger: Om kritiken handlar
om en person man skriver biografi om, skall man både nämna hans
goda och dåliga sidor. Om syftet däremot är att varna Muslimerna,
särskilt de olärda som inte har kunskap, för personens fel, utesluts denna
Bid´ah som i dag heter ”Jämställdhetsteorin”. Vid denna tidpunkt handlar
det om råd, inte biografi. Den som studerar Sunnah och profetisk
biografi, vet att denna nya fråga vid namnet ”Jämställdhetsteorin”
är falsk. Vi finner sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i tiotals
texter nämna personens dåliga sidor när det är läge för råd
och inte för en komplett biografi. Det förekommer så många
bevis, att jag inte kan komma ihåg dem alla. Däremot skadar det
inte att jag nämner hadîthen (i betydelse):

”Vad gäller Mu´âwiyah, har han
inga pengar, och vad gäller Abû Djahm, slår han kvinnor.”

Detta är bevis för att det inte
är obligatoriskt att nämna denna jämställdhetsteori… Det viktigaste är
att jag får sagt: De som i dag har innoverat denna jämställdhetsteori
motsätter sig utan tvekan Qur’ânen och Sunnah, handlingsbaserad såväl
som muntlig, och de motsätter sig as-Salaf as-Sâlihs metodik.