Imâm Ahmad om att gästa någon som har bilder i hemmet

al-Marwadhî sade:

“Jag sade till Abû ´Abdillâh [Ahmad bin Hanbal]:

“Vad skall en person göra om han bjuds hem till någon som har bilder på draperierna?” Han sade:

“Han skall inte titta på dem?” Jag sade:

“Vad skall han göra om han redan har tittat på dem? Skall han förstöra dem?” Han sade:

“Skall du riva sönder andra människors saker? Ta bort dem om du kan göra det.”

al-Marwadhî rapporterade med sin berättarkedja från Yûsuf bin Asbât som sade:

“Jag frågade Sufyân: “Vems inbjudan skall man besvara och vems skall man inte besvara?” Han sade:

“Gå inte hem till en person som förstör dig.”

Han avskydde att man går hem till rika människor.