Imâm Ahmad och al-Qaradhawî

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 207-208

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) och hans bröder från Ahl-us-Sunnah sattes på väldiga prövningar av Djahmiyyah som satte klorna i Banûl-´Abbâs tre kalifer al-Ma’mûn, al-Mu´tasim och al-Wâthiq. Bara Allâh vet vilka väldiga prövningar de fick gå igenom. De dödades, fänglsades, avskedades från sina anställningar. De fick inte ens kriga förrän de erkänt att Qur’ânen är skapad. Det rådde en fruktansvärd orättvisa. Trots det härdade Imâm Ahmad och vidhöll att Qur’ânen är Allâhs tal. Vissa människor försökte övertala honom till revolt och argumenterade med att dessa människor lär deras barn att Qur’ânen är skapad. Det till trots, sade Imâm Ahmad att revolter är en prövning som medför än värre följder än den nuvarande, däribland blodbad, osäkerhet och annat. Han sade inte sådär utav feghet eller rädsla. Samme man hade torterats just för den sakens skull. Nej, hade sade sådär utav gudsfruktan. Han kunde väga fördelar och nackdelar.

Idag skriar människorättsaktivister om rättigheter. Oftast är de påstådda rättigheterna bara lögn. Och även om de hade varit sanna, befallde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tålamod. ´Ubâdah bin as-Sâmit (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade på oss och vi lovade honom trohetslöftet om att lyssna och lyda villigt och motvilligt, under enkla tider och svåra tider, när någon prioriteras före oss och att vi inte tvistar med makthavarna så länge ni inte ser en klar och tydlig otro som ni har bevis för från Allâh.”1

Det vill säga en solklar otro. Han får inte revolteras så länge han ber. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Ni kommer att få ledare varpå ni kommer att vara bekanta med något och obekanta med något annat. Den som vet har rentvåtts och den som fördömer har skonats. Problemet är han som behagas och följer.” De sade: ”Allâhs sändebud! Skall vi inte bestrida dem?” Han svarade: ”Nej, inte så länge de ber.”2

Allt sådant sköljs bort av den demokrati som al-Ikhwân al-Muslimûn betror. al-Qaradhâwî, en av al-Ikhwân al-Muslimûns ledargestalter, påstår att demokrati är islams anda. Han hävdar att han vill ha ett civillt land, det vill säga rest på demokratiska grundvalar. Han vill inte ha ett islamiskt land. Demokrati är otro och har introducerats av kättare för att utplåna islam från kartan. Numera samarbetar al-Ikhwân al-Muslimûn med kommunister, sekularister och Baathpartiet i Jemen, Egypten och överallt. Vad hände med deras slogan att bara Allâh har rätt att döma? Vi ber Allâh skydda oss mot prövningar, såväl uppenbara som dolda.

1al-Bukhârî (7055-7056) och Muslim (1709).

2Muslim (1854).