Imâm Abû Khaythamah Zuhayr bin Harb

Publicerad: 2007-03-04
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubal⒠(11/489-492)
Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001
Förkortning: Darulhadith.com

 

Zuhayr bin Harb bin Shaddâd al-Harashî an-Nasâ’î därefter al-Baghdâdî. Memoreraren och beviset och en av de kändaste inom Hadîth. Betjänt till Banû al-Harîsh bin Ka´b bin ´Âmir bin Sa´sa´h. Hans farfar hette Ashtâl och då gjordes det om till det arabiska ”Shaddâd”.

Efter att ha rest mycket efter kunskap, slog han sig ned i Bagdad och kompilerade, författade och visade
framfötterna i denna kunskap tillsammans med sin son och sonson Muhammad bin Ahmad.

Abû Khaythamah föddes 160 enligt hans son Abû Bakr.

Han rapporterade bl a från: Sufyân bin ´Uyaynah, Wakî´, Yahyâ al-Qattân, Yazîd bin Hârûn, Hafs bin Ghayyâth, ´Abdur-Razzâq, Ibn ´Ulayyah m fl.

Från honom rapporterade bl a al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, Ibn Mâdjah, an-Nasâ’î, Abû Zur´ah, Abû Hâtim, Ibn Abî Dunyâ, Baqiyy bin Makhlad, Abû Ya´lâ al-Mûsulî, Mûsâ bin Hârûn och andra.

Han förklarades vara pålitlig(Thiqqah) av Yahyâ bin Ma´în.

Yahyâ bin Ma´în sade:

””Abû Khaythamah är tillräcklig för en hel stam.””

Abû Hâtim sade:

“Tillförlitlig.””

Abû ´Ubayd sade:

””Jag sade till Abû Dâwûd: Hörde Abû Khaythamah till bevisen om män?” Han sade: ”Så vacker hans kunskap var.”””

an-Nasâ’î sade:

””Pålitlig och trovärdig.””

al-Husayn bin Quhm sade:

””Pålitlig och stadig.””

al-Khatîb al-Baghdâdî sade:

””Han var pålitlig, stadig, en memorerare och en mästare.””

Abû Bakr sade:

””Han dog under al-Mutawakkils kalifat natten till torsdagen den tjugotredje Sha´bân 234. Han blev 74
år må Allâh förbarma Sig över honom.””