Imâm Abû Khaythamah Zuhayr bin Harb

Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubal⒠(11/489-492)
Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001
Förkortning: Maktabah Dâr-ul-Hadîth.Com
publicerad
04.03.2007

Zuhayr bin Harb bin Shaddâd al-Harashî an-Nasâ’î därefter
al-Baghdâdî. Memoreraren och beviset och en av de kändaste inom Hadîth.
Betjänt till Banû al-Harîsh bin Ka´b bin ´Âmir bin Sa´sa´h. Hans
farfar hette Ashtâl och då gjordes det om till det arabiska ”Shaddâd”.

Efter att ha rest mycket efter
kunskap, slog han sig ned i Bagdad och kompilerade, författade och visade
framfötterna i denna kunskap tillsammans med sin son och sonson Muhammad
bin Ahmad.

Abû Khaythamah föddes 160
enligt hans son Abû Bakr.

Han rapporterade bl a från:
Sufyân bin ´Uyaynah, Wakî´, Yahyâ al-Qattân, Yazîd bin Hârûn, Hafs
bin Ghayyâth, ´Abdur-Razzâq, Ibn ´Ulayyah m fl.

Från honom rapporterade
bl a al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, Ibn Mâdjah, an-Nasâ’î,
Abû Zur´ah, Abû Hâtim, Ibn Abî Dunyâ, Baqiyy bin Makhlad,
Abû Ya´lâ al-Mûsulî, Mûsâ bin Hârûn och andra.

Han förklarades vara pålitlig
(Thiqqah) av Yahyâ bin Ma´în.

Yahyâ bin Ma´în sade:

”Abû Khaythamah är tillräcklig
för en hel stam.”

Abû Hâtim sade:

”Tillförlitlig.”

Abû ´Ubayd sade:

”Jag sade till Abû Dâwûd:
”Hörde Abû Khaythamah till bevisen om män?” Han sade: ”Så
vacker hans kunskap var.””

an-Nasâ’î sade:

”Pålitlig och trovärdig.”

al-Husayn bin Quhm sade:

”Pålitlig och stadig.”

al-Khatîb al-Baghdâdî sade:

”Han var pålitlig, stadig,
en memorerare och en mästare.”

Abû Bakr sade:

”Han dog under al-Mutawakkils
kalifat natten till torsdagen den tjugotredje Sha´bân 234. Han blev 74
år – må Allâh förbarma Sig över honom.”