Illustrerad Tafsîr

Fråga: Det finns en kvinna som har illustrerat kapitlet Yûnus (´alayhis-salâm) med falskheter. När Allâh (ta´âlâ) säger:

أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ

”De har en framskjuten plats hos sin Herre.”1

ritar hon en fot. När Allâh (ta´âlâ) säger:

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”Därefter reste Han sig över tronen.”2

ritar hon en stol. Hon har ritat hela kapitlet på det sättet.

Svar: Det är inte tillåtet. Det är inte tillåtet att förklara Qur’ânen med dessa bilder. Skall du illustrera enligt din förståelse?

أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ

”De har en framskjuten plats hos sin Herre.”

Du förstår dig inte ens på den mänskliga foten. Det är inte det som är betydelsen. Måhända du förklarar Qur’ânen fel och talar om Allâh utan kunskap. Qur’ânen skall inte förklaras med bilder. Därför förkastade de lärda egyptiern Tantâwî Djawharîs3 (d. 1358) Qur’ân-tolkning. Den är känd. Han förklarade Qur’ânens verser med bilder. Det är inte tillåtet.

110:2

210:3