Illustrerad historia

Fråga: Vissa historiker tar bilder på slagfält vari muslimerna krigade mot hedningarna och likaså slagfälten på de renläriga kalifernas tid. Anses detta vara en forskning efter kvarlevor?

Svar: Nej. Det specificerar bara slagfältets plats. Det är – om Allâh vill – okej. Det är som en karta.