Ihyâ’ at-Turâths kall är baserat på pengar och splittring

Efteråt avslöjades det hela och det visade sig att hans – ´Abdullâh as-Sabt – kall är organisationen Ihyâ’ at-Turâths kall som i sin tur är materiellt. Det är möjligt att han och ´Abdur-Rahmân [´Abdul-Khâliq] blev oense om världsliga ändamål. Har de olika trosläror? Nej, trosläran är en. Har de olika uppfattningar om val? Enligt dem är det tillåtet. De säger att de inte vill splittra Ahl-us-Sunnahs kall, vilket de i själva verket har gjort.

De har splittrat Ahl-us-Sunnahs kall i Indonesien och detsamma i Sudan, Jeddah, Egypten, Saudiarabien, Jemen och andra länder.