Ihyâ’ at-Turâth och ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq är Hizbiyyûn

Organisationen Ihyâ’ at-Turâths kall, som leds av ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq, är ett Hizbiyyah-kall. Den bryr sig inte om att sprida religionen och kalla till religionen. Den bryr sig mest om att få människorna till sig. En av dem sade – och jag lovprisar Allâh för det – att deras kall kommer inte att få fotfäste i Jemen så länge Muqbil är närvarande. Det stämmer. Han har insett sanningen om dem. Hur mycket pengar har de inte kommit med! Det är som om de bara har kastats i brunnen. Trots alla dess brister var dess kall Salafiyyah i början. Det fanns konflikter mellan dem och al-Ikhwân al-Muslimûn. Shaykh al-Albânî brukade försvara ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq då han ännu inte hade visat sin Hizbiyyah.