Ihrâm på Tarwiyah-dagen

58 – På Tarwiyah-dagen, den 8:e Dhûl-Hidjdjah, går vallfärdaren in i Ihrâm. Här görs detsamma som i samband med inträdet i Ihrâm inför ´Umrah; han skall bada, parfymera sig, ta på sig höftskynke och överdel och läsa Talbiyah till dess att han har stenat ´Aqabah-pelaren.

59 – Han går in i Ihrâm från sin befintliga plats. Till och med Makkahs invånare går in i Ihrâm från Makkah.

60 – Därefter beger han sig till Minâ och ber Dhuhr där. Där skall han även övernatta så att de fem bönerna bes där. Bönerna skall förkortas och inte slås ihop.