Ihrâm från flygplanet

Publicerad: 2008-11-30
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Fatâwâ Arkân-il-Islâm, sid. 514

Fråga: Hur går man in i Ihrâm om man tar luftvägen till Makkah?

Svar: Det är obligatoriskt för denne att gå in i Ihrâm när planet är i höjd med Mîqât. Således skall personen bada hemma, ta på sig sin Ihrâm innan han når Mîqât och avse den avsedda dyrkan precis innan han kommer fram till Mîqât utan att försena sig.

Planet flyger i en snabb fart. På en minut hinner det förflytta sig en lång sträcka. Detta försummar vissa människor. Du ser hur de inte förbereder sig. Sedan när kaptenen talar om att de har nått Mîqât, reser de sig upp och byter om. Detta är en stor försummelse trots att kaptenerna meddelar detta cirka en kvart innan Mîqât, något de skall ha en eloge för. Ty när de meddelar det en så lång tid innan, får de nog med tid till att byta om och förbereda sig.

I detta fall är det obligatoriskt för personen som vill gå in i Ihrâm att hålla reda på tiden. Om kaptenen meddelar att de passerar Mîqât om en kvart, får han ha ögonen på sin klocka. När det då återstår två tre minuter kvar av den angivna tiden, läser han Talbiyah för den dyrkan han har avsett