Ignorerade profeter

Sakarja 1:1

http://www.bibeln.se/las/2k/sak

https://www.bible.com/bible/1223/ZEC.1.SFB15

1I åttonde månaden av Dareios andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Sakarja, son till Berekja, son till Iddo:

2Herren vredgades på era fäder. 3Tala till folket: Så säger Herren Sebaot: Vänd om till mig – så lyder hans ord – då skall jag vända om till er, säger Herren Sebaot. 4Gör inte som era fäder. De hörde de tidigare profeterna förkunna: ”Så säger Herren Sebaot: Vänd om från era onda vägar och onda gärningar.” Men de lyssnade inte och brydde sig inte om mig, säger Herren. 5Var är nu era fäder? Och profeterna, levde de i evighet? 6Mina ord och mina beslut, som jag befallde mina tjänare profeterna att förkunna, de drabbade ju era fäder. Då vände de om och sade: ”Herren Sebaot hade beslutat att handla så med oss som vårt liv och våra gärningar förtjänade, och det har han också gjort.”