Ignorera inte folks åsikt

al-Bukhârî sade:

104 – Kapitel om bön bakom kvinna

513 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från Abûn-Nadhr, ´Umar bin ´Ubaydillâhs slav, från Abû Salamah bin ´Abdir-Rahmân, från ´Â’ishah, profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustru, som sade:

”Jag brukade ligga framför Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med mina ben utsträckta mot hans böneriktning. När han gick ned i Sudjûd makade han på mig varvid jag drog in mina ben. När han gick upp sträckte jag ut dem igen. På den tiden hade husen inga lyktor.”

Hadîthen bevisar också att man skall ursäkta sig för något som kan verka klandervärt. ´Â’ishah sade:

”På den tiden hade husen inga lyktor.”

Ty om det hade funnits lyktor hade hon vetat att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ville gå ned i Sudjûd varpå hon hade dragit in benen. I så fall hade han inte varit i behov av att maka på henne.

Det är en fin karaktär att ursäkta sig vid risk av klander, vilket ´Â’ishah gjorde. Till och med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde det. En gång när han följde Safiyyah ut ur moskén fick två följeslagare syn på dem varvid de ökade farten. Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Ta det lugnt. Det är bara Safiyyah.” De sade: ”Fri är Allâh från brister!” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Satan rinner i människan som blodet. Jag fruktade att han skulle kasta något i era hjärtan.”1

Du skall alltså inte ge dig in i något utan att bry dig om vad människorna skall tycka. Hur skall du göra det när du vet att Satan förser människornas hjärtan med något som du inte alls har tänkt på? Så om du skall göra något som vanligtvis är klandervärt, så skall du förklara dig för människorna så att de inte fördömer dig.

1al-Bukhârî (2035) och Muslim (2175).