Ignoranternas värsta fiende

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Khulâsatu Akhbâr-ir-Rihlah al-Albâniyyah ilâd-Diyâr-il-Misriyyah, sid. 73-74

Kort sagt är dagens människor riktigt okunniga. Okunnigheten avleder dem allt längre bort från islam. Dels vet de inte att bara Allâh allena har rätt att dyrkas, dels vet de inte att Han bara får dyrkas såsom Han har föreskrivit att Han ska dyrkas. Det hela hade förvisso varit någorlunda lugnt om de bara hade nöjt sig med sin okunnighet. Men därtill väljer de också att sluta sig till den sida som bekrigar och hatar folk som kallar människorna till att dyrka Allâh allena och att de dyrkar Honom som Han har föreskrivit. De är också riktigt fientliga. Låt gå om de hade förhållit sig likadant till alla fiender, men dessa människor hatar folk som kallar till Sunnah och Tawhid och bekämpar innovationer mer än vad de hatar hädare, ateister och alla andra grupper och sekter. Detta bevisar muslimernas tillstånd idag. Därför ska kallarna till Sunnah enas och samarbeta för att vägleda dessa vilsna människor till kunskap om sådant som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade till. Dessa människor låtsas högakta profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med fester som inte alls behagas av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och som hamnar under dyrkan utom Allâhs föreskrift. Vi kommer inte att sluta kalla. Med Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) tillstånd kommer vi att kalla till sista andetaget.