Ignorantens otro

Efter att Hamzah bin ´Abdil-Muttalib hade druckit sig full innan sprit hade förbjudits, sade han till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Är ni något annat än min faders slavar?”1

Den som utav njutning berusar sig själv med något som är förbjudet i Qur’ânen och Sunnah och tillåter det, är otrogen. Det enda undantaget är personen som bor avlägset eller är ny i islam och är okunnig om den religiösa domen om det. Denne skall få reda på domen. Han hädar inte bara för att han förnekar förbudet.

1 al-Bukhârî (2/385) och Muslim (3/1568).