Ignorantens missförstånd om Ibrâhîms förfrågan

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/411-412)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

Och när Ibrâhîm sade: ”Herre! Visa mig hur Du återuppväcker de döda.” Han frågade: ”Tror du då inte?” Han svarade: ”Jo, jag tror, men jag vill att mitt hjärta skall få ro.”1

Uttolkarna nämner flera anledningar bakom Ibrâhîms (´alayhis-salâm) ovanstående förfrågan. En av dem är att efter att han hade sagt till Nimrod:

رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ

”Min Herre är Den som skänker liv och skänker död.”2

ville han höja sig från övertygad kunskap till övertygad beskådning och se det hela med sina egna ögon. Således sade han:

رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

Herre! Visa mig hur Du återuppväcker de döda.” Han frågade: ”Tror du då inte?” Han svarade: ”Jo, jag tror, men jag vill att mitt hjärta skall få ro.”

Vad beträffar den hadith som al-Bukhârî och Muslim rapporterade i samband med denna vers där Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Vi har mer rätt att tvivla än Ibrâhîm som sade:

رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

Herre! Visa mig hur Du återuppväcker de döda.” Han frågade: ”Tror du då inte?” Han svarade: ”Jo, jag tror, men jag vill att mitt hjärta skall få ro.”,

så åsyftar den inte tvekan och misstro vilket tveklösa ignoranter kan få för sig. Hadithen har förklarats på flera sätt varav ett är…3

12:260

22:258

3´Allâmah Ahmad Shâkir sade:

”Här följer ett tomrum i Azhars manuskript och tryck. Förmodligen skulle Hâfidh Ibn Kathîr skriva ned förklaringarna varefter han glömde bort att göra det.” (al-´Umdah (2/170))

Se https://darulhadith.com/vi-har-mer-ratt-att-tvivla-an-ibrahim/

https://darulhadith.com/ibrahim-betvivlade-inte-allahs-formaga/

https://darulhadith.com/profeter-var-skyddade-mot-tvivel/