Ignoranten som inte ursäktas för sin ignorans

Fråga: Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

”Måhända säger han det utav okunnighet ändock han inte ursäktas för sin okunnighet.”1

Svar: Ty han är bland muslimer. Han har tillgång till de lärde, Qur’ânen och Sunnah. Alltså är han nonchalant. Detta är personen som kan veta men inte bryr sig.

1Kashf-ush-Shubuhât, sid. 21