Ignoranten om Satans horn från Nadjd

2246 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh! Välsigna vårt Makkah! Allâh! Välsigna vårt Madînah! Allâh! Välsigna vårt Levanten! Välsigna också vår Sâ´ och vår Mudd!” En man sade: ”Allâhs sändebud! Vårt Irak också.” Han vände sig bort från honom varpå mannen upprepade det två gånger till. Slutligen sade han: ”Där finns jordbävningar och prövningar och därifrån kommer Satans horn.”

Rapporterad av Ya´qûb al-Fasawî1, al-Mukhallas2, al-Djurdjânî3, Abû Nu´aym4 och Ibn ´Asâkir5 via Tawbah al-´Anbarî, från Sâlim bin ´Abdillâh, från hans fader, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Berättarkedjan är autentisk i enlighet med al-Bukhârîs och Muslims villkor.

Jag har bara dragit ut på att nämna hadîthens olika vägar och klassificeringar och nämnt flera av dess formuleringar eftersom vissa innovatörer, krigare mot Sunnah och avvikare från Tawhîd förtalar Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb som reformerade kallet till Tawhîd på den Arabiska halvön då de tillämpar hadîthen om Nadjd just på honom. De är antingen okunniga eller också låtsas de vara okunniga om att Nadjd i hadîthen åsyftar inte dagens Nadjd. Hadîthen syftar nämligen på Irak, vilket hadîthens flesta formuleringar bevisar. Så sade flera äldre lärde däribland Imâm al-Khattâbî och Ibn ´Hadjar al-´Asqalânî.

Också är de okunniga om att en rättfärdig person behöver inte vara fördömd bara för att han kommer från en fördömd plats och vice versa. Hur många syndiga människor kommer inte från Makkah, Madînah och Levanten! Och hur många fromma människor kommer inte från Irak! Så vist Salmân al-Fârisî skrev till Abûd-Dardâ’ (radhiya Allâhu ´anhumâ) efter att den sistnämnde hade uppmanat honom att utvandra från Irak till Levanten:

Det Heliga landet helgar ingen. Det är bara människans handlingar som helgar henne.”

1al-Ma´rifah (2/746).

2al-Fawâ’id al-Muntaqâh (7/2-3).

3al-Fawâ’id (2/164).

4Hilyat-ul-Awliyâ’ (6/133).

5Târîkh Dimashq (1/120).