Ignoranta lekmäns tro

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/431-432)

Fråga: När lekmän uppmanas till goda handlingar pekar de på sina bröst och säger att tron ligger i hjärtat. Vad säger ni om det?

Svar: Ignoranta lekmän säger så. Lär dem. Påminn dem om alla verser och hadîther som understryker att handlingar är nödvändiga, att vissa uteblivna handlingar kan straffas med avrättning, att vissa uteblivna handlingar, däribland bönen, kan vara otro. Utebliven bön straffas med avrättning. Det vill säga personen som låter bli att be Dhuhr till dess att solen går ned, såtillvida att han lämnar två obligatoriska böner, avrättas1. Både sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), följeslagarna och vissa imamer sade att utelämnad bön är otro. Enligt dessa människor är utebliven bön tro, ty enligt dem är tron bara i hjärtat. Lär dem, skräm dem och klargör bevisen för dem.

1Imâm Ibn Bâz sade:

Det är inte tillåtet att döda eller angripa syndare. Istället ska deras fall tas till domstolen. Det är den religiösa domstolen som dömer sådana frågor.” (Silat-ul-Ghuww fît-Takfîr bil-Djarîmah, sid. 281)