Ignorant har kläder under Ihrâm

Fråga: En person har på sig sydda kläder under sin Ihrâm och får reda på domen först efter att han återvänt till sitt hemland. Vad är han skyldig?

Svar: Ingenting. Den som tar på sig sydda kläder utav okunnighet, glömska eller oförmåga, är inte skyldig någonting.