Ignorant gör narr av religionen

´Allâmah ´Abdur-Razzâq bin ´Afîfî (d. 1415)

Fatâwâ wa Rasâ’il (1/173)

Fråga: Vad är domen för att göra narr av religionen eller förtala religionen, sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller Qur’ânen? Hädar han även om han är okunnig?

Svar: Denna otro är som alla annan typ av otro. Han skall först läras och tillrättavisas. Om han lär sig efter undervisning och förklaring och vidhåller därefter, hädar han. Om det sägs att han inte ursäktas för sin okunnighet, betyder det att han skall läras och tillrättavisas och inte att han hädar.