Ignorant eller hånare

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

ar-Radd ´alâ ash-Shâdhilî, sid. 46-47

ash-Shâdhilî sade i sin åkallan:

”Låt oss förfoga över detta hav liksom Du lät Mûsâ förfoga över havet.”

Även om denna bön hade varit tillåten och föreskriven, skulle den bara varit det för den som ger sig ut på havet. Att läsa denna bön inne i moskén, hemma eller någon annanstans annat än på havet, görs bara av en ignorant som inte förstår vad han säger eller av en person som hånar Allâh. Oavsett vad, förtjänar personen bestraffning för sin handling. Detsamma gäller den person som inte avser att resa och ändå ber Allâh låta honom förfoga över en elefant, kamel, häst, mula eller åsna, samtidigt som det varken finns några djur närvarande eller någon avsikt för resa. Antingen är han okunnig om vad han säger eller också hånar han Honom som han åkallar.