Igelkotten är motbjudande

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (41)

Fråga: Är det tillåtet att äta igelkottkött?

Svar: Igelkotten är motbjudande och hamnar under motbjudande djur.