Ifall du skall tala i Ahl-ul-Bid´as moské

Fråga: Om innovatörer ber mig komma till deras moské för att tillrättavisa dem och predika för dem, måste jag gå dit eller skall jag vägra?

Svar: Vägra inte om Ahl-ul-Bid´a vill att du skall komma till deras moské för att predika, tillrättavisa eller hålla i ett seminarium eller en föreläsning. Däremot är du skyldig att prata om innovationen som de besitter. Varna för den och klargör dess skada med hjälp av bevisen i Qur’ânen och Sunnah. Förhoppningsvis vägleder Allâh någon av dem via ett tal, en tillrättavisning eller en predikan. I så fall belönas du för det.