Idrottens domar

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Fatâwâ Islâmiyyah (4/431)

Fråga: Vad är domen för att idrotta i shorts? Vad är domen för att se på när de idrottar?

Svar: Idrott är tillåten så länge den inte leder till att plikter försummas. I så fall är idrott förbjuden. Om idrotten tar det mesta av personens tid, anses den vara slöseri med tid. I så fall är idrotten minst sagt föraktfull.

Det är emellertid inte tillåtet att idrottaren har på sig shorts så att han blottar låren eller till och med mer än så. Ungdomarna är ålagda att täcka låren. Det är inte heller tillåtet att se på när dessa idrottare idrottar i detta tillstånd då de visar låren.