Idrott i shorts

publicerad
18.06.2010

Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fatâwâ Islâmiyyah (4/431)

Fråga: Vad är domen för att idrotta i shorts? Vad är domen för att se på när de idrottar?

Svar: Idrott är tillåtet så länge det inte leder till att något obligatoriskt försummas. I så fall blir det förbjudet. Om idrotten tar det mesta av personens tid, anses det vara slöseri med tiden. Det minsta man kan säga om det i så fall är att det är föraktfullt.

Det är emellertid inte tillåtet att idrottaren har på sig shorts så att man kan se låren eller till och med mer. Ungdomarna är ålagda att täcka låren. Det är inte heller tillåtet att se på när dessa idrottare idrottar i detta tillstånd då de visar låren.