Idoldyrkarnas problem med monoteisterna

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”På samma sätt är idoldyrkaren mot monoteisten för att han dyrkar endast Allâh och inte förorenar sin Tawhîd med idoldyrkan.”1

Idoldyrkaren är både han från den hedniska tiden och dagens idoldyrkare som associeras med islam och dyrkar gravar. De kritiserar dem som dyrkar endast Allâh och ignorerar sin brist som är avguderi vid Allâhs (´azza wa djall) sida. De kritiserar Tawhîd men inte avguderi. Det är ett exempel på en uppochnedvänd läggning.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/51)