Idoldyrkan – den ultimata idiotin och villfarelsen

Abû Salamah al-Minqarî sade: Abûl-Hârith al-Kirmânî berättade för oss: Jag hörde Abû Radjâ’ säga:

”Jag upplevde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Jag var en skägglös yngling. Jag hade inte sett någon vara så vilsen som araberna. De kunde hämta ett vitt lamm och dyrka det. När en varg kom och tog det hämtade de ett nytt lamm och började dyrka det istället. Om de såg en vacker sten hämtade de den och bad mot den. När de såg en vackrare sten kastade de bort den första.”