Idoldyrkan är ingen civilisation

Fråga: Det finns människor som fördömer förstörandet av statyer och skulpturer i muslimska länder och säger att det är ett förstörande av civilisationen och landets kultur.

Svar: Är avguderiet en civilisation? Är statyer ett lands kultur? Så säger bara en ignorant eller en person som saknar urskiljningsförmåga i religiösa frågor. När sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) erövrade Makkah fanns det 360 statyer i Ka´bah. Han slog sönder alla och läste:

وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

”Och säg: ”Sanningen har kommit och då har lögnen vikit; ja, lögnen är dömd att vika!”1

Han befallde att de kastas ut ur moskén och bränns. Förstörde det civilisationen? Han skickade iväg folk för att förstöra statyerna al-Lât, al-´Uzzâ och Manâh. Ändrade det civilisationen? Det är avguderiets civilisation och är ej tillåten. Det är en idoldyrkan och ingen civilisation.

117:81