Idiotin som gör större skada än nytta

Fråga: Det finns folk som terroriserar tryggade människor och kanske till och med dödar dem. De betraktar sina handlingar som martyrium för Allâhs sak. Vem är martyr? Anses de operationerna vara martyrium?

Svar: Martyren är han som stupar i strid i kamp för Allâhs sak. Han krigar för att Allâhs ord skall råda, vilket nämns i hadîthen. Kamp för Allâhs sak skall emellertid endast utföras under en islamisk ledning och myndighet eftersom det hör till makthavarens förfoganden.

Vad beträffar idiotin som härrör från individer och grupperingar utom en islamisk ledning och den muslimske ledarens myndighet, så gör den bara en större skada än nytta.