Ideologisk terrorism är värsta terrorism

Lägg på minnet att de omnämnda materiella, moderna och av historien dokumenterade terrorfallen leder oss till tal om en annan sorts terrorism som är både farligare och medför värre konsekvenser än den materiella terrorismen; den ideologiska terrorismen.

Den ideologiska terrorismen dyker upp då och då via Ahl-ul-Ahwâ’ wal-Bid´as konspirationer och tänk som avviker från sanningen och metodiken som den bästa människan kallade till, nämligen vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det värsta är att de vilsna Ahl-ul-Ahwâ’ wal-Bid´a som konspirerar mot den sanna metodiken inte begränsar sin villfarelse vid sig själva; de lägger en överdriven vikt vid planering för att sprida den i en sådan utsträckning att deras terroristiska ondska omfattar hela världen. Den prövar hjärtan, släcker liv och banar vägarna för alla sorters prövningar. De enda som skonas är de som vägleds av Allâh och förstår sig på religionen enligt Salaf som ärvde sin kunskap från den ädlaste profeten, sändebudens mästare och den trovärdige, betrodde och tillförlitlige (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Dessa extremisters vilsna tänk och ideologiska terrorism har dykt upp i deras vilseledande böcker och utgåvor som revolterar mot Salafs metodik och Salafiyyûn. De marknadsförs och förskönas på alla sätt och vis för att falskheten skall spridas. Sålunda blir vi skyldiga, när vi skriver om det här ämnet, att nämna den första terrorismen i vår storslagna religion vari terroristerna kombinerade materiell terrorism med ideologisk terrorism.