Idealkvinnan är kärleksfull

Till några av idealkvinnans karaktärer, hör den Allâh (ta´âlâ) nämner:

عُرُبًا أَتْرَابًا

”Kärleksfulla, evigt unga.”1

Den kärleksfulla kvinnan får maken att älska henne för hennes karaktärer, vänlighet och egenskaper. Ibn-ul-A´râbî sade:

”En kärleksfull kvinna är hon som lyder sin make och gör allt för att han skall älska henne.”

Abû ´Ubaydah sade:

”En kärleksfull kvinna är en bra hustru.”

al-Mubarrid sade:

”En kärleksfull kvinna är hon som är förälskad i sin make.”

al-Bukhârî sade i sin ”as-Sahîh”:

”En kärleksfull kvinna är förförisk.”

Så beskrivs dessa kvinnors karaktärer och utseenden. Om du funderar över dessa egenskaper som Allâh har beskrivit dem med inser du att det fordrar att de har dessa egenskaper och mer därtill.

156:38