´Îd-predikan innan bön är innovation

Fråga: Vad är domen för att ´Îd-predikan hålls innan bönen? Vad är domen för att närvara vid predikan? Är den ett krav för bönens giltighet?

Svar: ´Îd-predikan innan bön är en innovation som fördömdes av följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum).

Det är inte obligatoriskt att närvara vid ´Îd-predikan. Den som vill närvara får göra det och lyssna och gagnas. Den som inte vill får gå därifrån.

Inte heller är närvaron ett krav för bönens giltighet. Ett villkor är alltid före en handling medan predikan hålls efter ´Îd-bönen.