´Îd-predikan efter ´Îd-bönen

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

Jag bevittnade Fitr-bönen med Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân och ´Alî och alla bad de innan predikan. Därefter predikade de.”1

Det bevisar alla lärdas åsikt om att ´Îd-predikan hålls efter bönen. al-Qâdhî sade:

Alla lärda och utslagens imamer är enade om detta. Inga imamer är oense om det. Det var profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och de renläriga kalifernas praxis. Dock rapporteras det att ´Uthmân, efter halva sitt kalifat, såg att vissa människor miste bönen varpå han började predika innan bön. Samma sak rapporteras från ´Umar, men det är inte autentiskt. Det har också tillskrivits Mu´âwiyah.”2

1Muslim (884).

2Ikmâl-ul-Mu´lim (3/289).