´Îd-predikan är en och utan Takbîr

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 377

Fråga: Under ´Îd håller predikanten i två predikningar och läser nio Takbîrât i den första predikan och sju i den andra. Är det Sunnah?

Svar: Som det står i al-Bukhârîs ”as-Sahîh”, ska predikan vara en stycken. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade varefter han gick till kvinnorna för att predika för dem. Därtill ska denna predikan inte inledas med Takbîr; den ska handla om sådant som gagnar islam och muslimerna.