´Îd-firare anländer till fastande land

Fråga: Jag fastade tjugonio dagar. Den trettionde dagen firade jag ´Îd. Samma morgon reste jag till ett land som fortfarande fastade. Skall jag fortsätta fasta med dem eller fira ´Îd?

Svar: Du behöver inte fasta eftersom du har brutit fastan på ett föreskrivet sätt. Den dagen är lovlig för dig. Alltså behöver du inte fasta vidare. Om solen i din stad gick ned innan du påbörjade resan och sedermera fann att solen i staden som du har anlänt till fortfarande är uppe, behöver du inte fasta som människorna i staden.