´Îd en fredag

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/438)

620 – Jag frågade min fader om ´Îd infaller en fredag; är det tillåtet att utelämna en av dem? Han svarade:

Det är harmlöst. Jag hoppas att det räcker.”